Szkolenia z zakresu produkcji piekarskiej

Program szkoleń

Szkolenia mają charakter hybrydowy. Warsztaty praktyczne odbywają się w pracowni technologicznej natomiast kurs teoretyczny prowadzony jest na platformie e-learningowej. Cykl szkoleniowy składa się z dziesięciu zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy opanowują umiejętności wytwarzania podstawowych ciast cukierniczych i wybranego asortymentu wyrobów z tej grupy. Cykl szkoleń praktycznych uzupełnia kurs teoretyczny właściwy dla tematyki warsztatów. Szkolenie teoretyczne odbywa się z zastosowaniem technik e-learningowych.Szkolenia obejmują cykl warsztatów praktycznych i kurs teoretyczny (kliknij wybrany temat aby zobaczyć opis szkolenia):