Szkolenia z zakresu produkcji piekarskiej

Program szkoleń

Szkolenia mają charakter hybrydowy. Warsztaty praktyczne odbywają się w pracowni technologicznej natomiast kurs teoretyczny prowadzony jest na platformie e-learningowej. Cykl szkoleniowy składa się z dziesięciu zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy opanowują umiejętności wytwarzania podstawowych ciast cukierniczych i wybranego asortymentu wyrobów z tej grupy. Cykl szkoleń praktycznych uzupełnia kurs teoretyczny właściwy dla tematyki warsztatów. Szkolenie teoretyczne odbywa się z zastosowaniem technik e-learningowych.


Szkolenia z zakresu technologii cukierniczej

Program szkoleń

Szkolenia mają charakter hybrydowy. Warsztaty praktyczne odbywają się w pracowni technologicznej natomiast kurs teoretyczny prowadzony jest na platformie e-learningowej.Cykl szkoleniowy składa się z dziesięciu zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy opanowują umiejętności wytwarzania podstawowych ciast cukierniczych i wybranego asortymentu wyrobów z tej grupy. Cykl szkoleń praktycznych uzupełnia kurs teoretyczny właściwy dla tematyki warsztatów. Szkolenie teoretyczne odbywa się z zastosowaniem technik e-learningowych.


Otwarte zasoby teoretyczne do kursów i szkoleń


Zestaw e-podręczników dla kursantów

Biblioteka zawierającą zestaw ebooków umozliwiajacych zapoznanie sie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu ogólnej charakterystyki składników chemicznych produktów piekarskich i cukierniczych, podstaw mikrobiologii żywności, surowców i materiałów pomocniczych, technologii ciastkarskiej oraz produkcji piekarskiej.